top of page

Unieke talenten bij autisme

Jouw talenten, in de wereld van nu

Omgaan met overprikkeling 

Mijn stress is stress die blijft.”

“De emmer is dan vol en loopt niet geleidelijk leeg, zoals bij mensen zonder autisme.”

“Het lijkt wel of ik minder gaatjes in ‘t vergiet heb.”

Tekening: Jolanda' (12 jaar) 'dit gebeurt er allemaal in mijn hoofd mama'. Waarom?
Later in de badkamer:  wanneer  ze een shampoo ziet staan voor vet haar zegt ze: 'ik wil  helemaal geen vet haar!'

Hoe leer je een ander begrijpen? en andersom: 'hoe begrijpt de wereld jou?'

Inhoud & afspraken

Centraal in de begeleiding bij overprikkeling staat: het opbouwen van een vertrouwensrelatie en van daaruit kijken naar de mogelijkheden en jouw kansen voor groei. Zowel op persoonlijk vlak, als op het vlak van scholing, (werkervarings-) stage en werk.

 

Uitgaand van jouw vraag en jouw behoefte is de begeleiding op jou afgestemd. Ook je omgeving speelt een rol in het creëren van kansen en een 'groeiomgeving'. Met jouw goedvinden wordt je omgeving bij de begeleiding bij betrokken.

Ambulante begeleiding 6 maanden

(met verlenging op basis van de indicatie en de beschikking)

Locatie: bij jou thuis, op je werkplek, buiten in je omgeving (wandelen).

Begeleiding gericht op:

  • het vergroten van jouw groeikansen;

  • het ontdekken van jouw talenten en vaardigheden;er wordt waar nodig samen gewerkt met betrokken instanties.

Zoveel mogelijk ontwerp je je eigen programma!

Inhoud:

Kennismaking met jou en met de mensen om je heen;

verkennen van jouw hulpvraag en die van jouw omgeving;

Ondersteunen en oefenen van praktische vaardigheden; zowel thuis als bij scholing, stage en werk.

Ondersteuning bij communicatie naar de buitenwereld;

samen ontdekken wat voor jouw werkt als het gaat om:

  • het signaleren van spanning; hoe zich dit uit;

  • wat je zelf kunt doen om spanning te verminderen;

  • het creëren van een voor jou rustige omgeving;

  • copingstijlen verkennen, onderscheid leren maken tussen adequate en minder adequate- ;

  • tijdsinvestering inzichtelijk maken; wat levert een copingstijl jou op en hoe kun je deze geleidelijk ombuigen naar activiteiten passend in jouw doelen;

  • het samen opstellen van een signaleringsplan; 

  • het vergroten van jouw zekerheden en daarmee zelfvertrouwen;

  • het verkennen van jouw talenten -waar ben je goed in?-, en deze in de praktijk brengen.

Minimalistisch

bottom of page